Toimintaryhmät

Lippukunnan toiminnan ydin ovat toimintaryhmät, jotka kokoontuvat johtajansa johdolla toteuttamaa eri ikäkausille soveltuvaa ohjelmaa. Tapaamisia pidetään ryhmänjohtajan ohjeistuksella niin Haukilahden monitoimitalolla eli "kololla" kuin luonnossa ja merellä.

Perhepartio

Perhepartio mahdollistaa vanhemmille monipuolisen yhteisen harrastuksen alle kouluikäisen lapsen kanssa.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia. Viikoittaisten laumailtojen ohella toiminta koostuu retkistä, kisoista ja seikkailuista.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Ryhmät kokoontuvat viikoittain. Koloiltojen lisäksi on retkiä, kisoja ja seikkailuja.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12–15-vuotiaita partiolaisia. Ryhmät kokoontuvat viikoittain. Toiminta sisältää retkiä ja omien rajojen hakemista.

Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat eri johtamistehtävissä, kuten retkien, tapahtumien ja ryhmien johtajina.

Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia. Ohjelma laaditaan eri elämänvaiheessa olevien vaeltajien kiinnostuksenkohteita vastaavaksi.

Aikuispartio

Aikuispartio on suunnattu kaikille täysi-ikäisille - partiotaustaan katsomatta. Toimenkuvat liittyvät erilaisiin johtotehtäviin.

Koulupartio

Koulupartio on koulupäivän jälkeen toteutettava partiotoiminta 10–11-vuotiaille (3.-4. luokkalaiset) lapsille